bool(false)

Utställningar

Jag är inte jag – Kända och glömda porträtt

8.6.–31.12.2017

Utställningen betraktar porträttkonsten ur valda synvinklar och teman och belyser samtidigt porträttkonstens historia. Utställningens teman är bland annat makt, identitet, att minnas och att värna om ett minne. Utställningen visar porträttmåleriets hela spektrum från präktiga regentporträtt och officiella representationsporträtt till intima familjeporträtt och konstnärers självporträtt. Utöver sin tids storheter och bemärkta personer presenterar utställningen porträtt av människor vilkas personlighet under tidens lopp fallit i glömska och porträtt som av andra orsaker har glömts bort.

Eric O. W. Ehrström (1881-1934) Omakuva / Självporträtt / Self-portrait, 1933. Kansallisgalleria, Finlands Nationalgalleri, Finnish National Gallery Kuva / bild / photo: Kirsti Halkola

Eric O. W. Ehrström (1881-1934), Självporträtt, 1933. Bild: Finlands Nationalgalleri / Kirsti Halkola.

Tidsmässigt sträcker sig konstverken från 1500-talet till våra dagar. Bland verken finns även två exempel på världens äldsta kända porträtt; Egyptiska dödsmasker från Fayoum, som målades på träyta medan förebilden var vid liv och senare fästes på mumiens ansikte.

Helheten omfattar ett flertal sällsynta verk som aldrig tidigare varit offentligt utställda. Av dessa kan nämnas bland annat Lorens Pasch den yngres (1733–1805) porträtt av kung Gustav III (1783). Kungliga Vasa hovrätt grundades år 1776 och till minne av detta donerade Gustav III sitt porträtt till hovrätten. Porträttet hänger permanent i hovrättens plenisal, dit endast få har tillträde.

Lorenz Pasch (1733-1805) Kustaa III / Gustav III, 1783. Vaasan hovioikeus / Vasa hovrätt Kuva/bild/photo: Kansallisgalleria/Petri Virtanen

Lorenz Pasch (1733-1805), Gustav III, 1783. Vasa hovrätt. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen.

Under utställningen kommer särskilt utvalda konstverk att ställas i fokus och förevisas endast under en begränsad tid. Den första fokusutställningen är konstruerad kring Urho Kekkonen och omfattar bland annat Ilja Glazunovs porträtt av Urho Kekkonen från år 1973, Kimmo Pyykkös UKK-självporträtt och Urho Kekkonens Brödspade självporträtt från år 1975. Fokusverken är utställda under tiden 8.6–3.9.2017.

Den andra fokusutställningen är Rafael Wardis kända porträtt av Tarja Halonen. Verket visas under tiden 5.9–29.10.2017. Den tredje fokusutställningen presenterar Eero Järnefelts porträtt av Carl Gustaf Mannerheim och P. E. Svinhufvud från år1933. Dessa visas 31.10–31.12.2017.

Utställningen kompletteras med en bok som behandlar utställningens teman ur fräscha och nya synvinklar. Artikelförfattarna är erkända internationella och inhemska experter på sitt område.

Förutom Nationalgalleriets egna samlingar visar utställningen verk från inhemska privata och offentliga samlingar. Utställningen ingår i programmet för Finlands 100 -årsjubileum.

 

 

 

 

Andrea Angione
Terribilis est locus iste

21 SEPTEMBER 2017 – 28 JANUARI 2018

Utställningen Terribilis est locus iste presenterar åtta monumentala fotografier av den italienska fotokonstnären Andrea Angione. Huvudpersonerna i dessa dramatiska och tekniskt virtuosa verk är vanliga människor från gatan och för tankarna till 1500- och 1600-talens stora mästare som Caravaggio.

Andrea Angione föddes i Orbetello (Toscana) 1977. Efter sin examen tog han sina första steg som regissör och spelade in flera kortfilmer. Han studerade dramaturgi, regissering och fotografi på Cinema School of Grosseto och på Cinema National School i Florens. År 2006 vann han första pris i Capalbio Cinema -tävlingen i juniorkategorin, som regissör av kortfilmen Insieme (Tillsammans), som genomfördes som ett samarbetsprojekt med eleverna i en grundskoleklass.

Genom sin erfarenhet inom film upptäckte han digital fotografering och utvecklade snart en fascinerande och personlig teknik, där målning och fotografi smälter samman. Angiones användning av ljus fäster uppmärksamheten vid det dramatiska och symboliska innehållet i konstverken.

Genom sin första personliga utställning som fotograf Terribilis est locus iste (Porto Ercole, 2009) fick han möjlighet att visa sina verk på Palazzo Barberini i Rom (2009) och på Galleria Permanente i Milano (2009). Samma år vann han det prestigefyllda priset Premio Arte Mondadori (1:a pris, fotografikategorin). Ytterligare två personliga utställningar – Nec spe nec metu (Porto Ercole, 2010) och Fortitudo Mea in Luce (Capalbio, 2011) – placerade honom i rampljuset och uppskattades mycket av besökare, kritiker och den samlade presskåren.

Kuva/bild/photo: Andrea Angione: Crocifissione di S. Andrea. Digital photography on Canvas, 263x198 cm.

Andrea Angione: Crocifissione di S. Andrea. Digital photography on Canvas, 263×198 cm.