bool(false)

Visningar och verkstäder

Museets öppna visningar ingår i entréavgiften. Vi erbjuder också visningar på beställning.

 

ÖPPNA VISNINGAR

Öppna visningar av aktuella utställningar ordnas lördagar kl. 14 på finska och första lördagen i månaden kl. 13 på svenska.

 

BOKNINGSBARA VISNINGAR

Grupper som vill fördjupa sin upplevelse av museets utställningar har möjlighet att boka en guidad visning. Gruppvisningar är avgiftsbelagda och tar en timme att genomföra.

Gruppvisningar på Konstmuseet Sinebrychoff och de övriga museerna i Nationalgalleriet kan bokas på servicenumret +358 (0)294 500 500 (mån–fre kl. 9–15) eller på adressen bokningar(at)nationalgalleriet.fi. Bokningen bör göras minst en vecka i förväg.

Visning av hemmuseet är gratis för daghem/förskolor, skolor och yrkesläroanstalter.

Maximalt deltagarantal för grupper är 25 personer och för barngrupper (daghem/förskolor och åk 1–6 i grundskolan) 15 barn.

Visningar kan ordnas på svenska, finska, engelska, tyska, franska, italienska och ryska. På beställning kan vi också ordna syntolkade visningar och visningar på teckenspråk, tecknad finska och klarspråk.

 

Jag är inte jag – Kända och glömda porträtt 8.6–31.12.2017

Utställningen betraktar porträttkonsten ur valda synvinklar och teman och belyser samtidigt porträttkonstens historia. Utställningens teman är bland annat makt, identitet, att minnas och att värna om ett minne. Utställningen visar porträttmåleriets hela spektrum från präktiga regentporträtt och officiella representationsporträtt till intima familjeporträtt och konstnärers självporträtt. Utöver sin tids storheter och bemärkta personer presenterar utställningen porträtt av människor vilkas personlighet under tidens lopp fallit i glömska och porträtt som av andra orsaker har glömts bort. Tidsmässigt sträcker sig konstverken från 1500-talet till våra dagar.

 

Visningsavgifter:

Grupper av 1–25 personer /guide
Priset: vardagar 75 e /guide, söndagar 105 e /guide
Guidningens längd är cirka en timme.

Avbokning och ombokning av visningar:

Visningar kan avbokas eller ombokas gratis senast en vecka före visningen på servicenumret +358 (0)294 500 500 mån–fre kl. 9.00–15.00 eller per e-post på bokningar(at)nationalgalleriet.fi.

Vid uteblivande utan avbokning debiterar vi en straffavgift som motsvarar visningsavgiften.

 

VERKSTÄDER

Siffs ateljé erbjuder också tjänster för enskilda grupper. Grupper som planerar ett utställningsbesök kan boka tid för en egen verkstad. Programmet planeras av museilektorn tillsammans med gruppen.
Pris: 360 € för en grupp av 1-12 personer. För extra deltagare debiterar vi 30 € / person.
Genomförandet av programmet tar 2 timmar.

Kontaktperson: museilektor Leena Hannula, tfn 040–868 1420, leena.hannula(at)siff.fi