Ystävät
bool(false)

Vänner

Konstmuseet Sinebrychoffs vänner

Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf har som sitt syfte att stödja och främja Konstmuseet Sinebrychoffs verksamhet. Föreningen främjar museets förutsättningar att utveckla sin verksamhet genom att stödja utvidgandet av museets samlingar och genom att anordna föredrag och presentationer i samband med utställningarna. Föreningen ordnar också andra medlemsevenemang som resor, konserter och besök på andra museer. Föreningen har i dag omkring 350 medlemmar. Läs mer (PDF)>>

Medlemmarna har fritt inträde till Konstmuseet Sinebrychoff och rätt att delta i alla tillställningar arrangerade av föreningen. Medlemmarna får inbjudningar till museets vernissager samt rabatt på alla varor  i alla Nationalgalleriets museibutiker.
Köp 50 € – Rabatt 10 %
Köp 100 € – Rabatt 20 %

Styrelsen för Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf består av Jari Saine, ordförande, Arthur Aminoff, viceordförande, Ilona Ervasti-Vaintola, Kari-Paavo Kokki, Eva Liljeblom, Anri (Tini) Peterzens-Nysten, Riko Eklundh och Susanna Serlachius.

Stöd Konstmuseet Sinebrychoffs verksamhet – anslut dig till museets vänner!

 

Anslutning

Fyll i anslutningsblanketten bredvid eller be om en blankett i biljettkassan. Vänligen betala in din medlemsavgift i  biljettkassan eller på kontot S-banken IBAN FI65 3636 3010 1431 21 (BIC: TAPIFI22). När du har skickat in blanketten och betalt din medlemsavgift får du medlemskortet per post. Medlemsavgiften är i kraft fram till april månad följande kalenderår. Du kan också ansluta dig som ständig medlem.

Årsmedlem 40 €

Ungdomsmedlem (yngre än 25 år) 25 €

Ständig medlem 600 €

Stödmedlem 100 €

Stadgar för Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf (PDF) >>

 

Donationer

Ge en konstdonation! Konstmuseet Sinebrychoff tar emot donationer av europeisk konst från tiden före 1860. Eller ge en penningdonation till Konstmuseet Sinebrychoffs vänförening!

Nu kan du stödja museets och vänföreningens verksamhet med en valbar summa. Även hyllningsgåvor är välkomna – glöm inte att anteckna jubilarens namn och bemärkelsedag i meddelandefältet. Föreningen tar emot donationer på kontot S-banken FI63 3636 3010 7226 35 (BIC: TAPIFI22).

Ett varmt tack för ditt stöd!

 

Kontaktuppgifter

Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf, Bulevarden 40, 00120 Helsingfors, ystavat.siff(at)fng.fi

Sekreterare Anna Ahtola, +358 (0)45 106 8484, telefontid måndagar kl. 14–16.